Dịch vụ

Với mong muốn mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. P.A Việt Nam Ltd thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. P.A Việt Nam Ltd sẽ xử lý yêu cầu đó, và đưa ra phương án phù hợp nhất với bạn.

Bạn cần gì khi đã có 1 yêu cầu 

  • Có 1 yêu cầu hợp lý hoặc không hợp lý
  • P.A Việt Nam Ltd xử lý yêu cầu và đưa ra phương án tối ưu
  • Cần đối giữa nhu cầu và tính khả thi của dự án trong thực tế
  • Thực hiện website dựa trên yêu cầu của khách hàng đã được điều chỉnh hợp lý

Bạn cần gì khi đã có 1 yêu cầu

 Điều gì nếu website thực tế không giống với nhu cầu

  • Điều này cực kỳ khó xảy ra, vì P.A Việt Nam Ltd và khách hàng luôn song hành với nhau, P.A Việt Nam Ltd xây dựng theo từng giai đoạn và khách hàng xác nhận mỗi công đoạn đó
  • P.A Việt Nam Ltd sẽ cùng với khách hàng bàn bạc và thống nhất phương án, để đảm bảo đúng tiến độ và đúng yêu cầu

Điều gì nếu website thực tế không giống với nhu cầu

 Bạn hoàn toàn yên tâm ở P.A Việt Nam Ltd, vì đã có hơn 10.000 khách hàng tin tượng hoàn toàn vào P.A Việt Nam Ltd.

DANH MỤC

SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT


Không có sản phẩm thuộc chủ đề này.

Tags